Jiří Karnecki

@ Specialista vodních toků, Magistrát hlavního města Prahy, Česko