Krzysztof Rostanski

@ docent na Fakultě architektury, Slezská technická univerzita v Gliwici, Polsko