Marcello Modica

@ vedoucí projektu Interreg Alpine Space (trAILs), Technická univerzita v Mnichově, Německo