Marek Hekrle

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem @ Ekonomický analytik, IEEP, Česko

Marek Hekrle vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika a správa životního prostředí. Působil na Ministerstvu životního prostředí jako ekonomický analytik se zaměřením na hodnocení dopadů regulace RIA. Zkušenosti z oblasti neziskových organizací získal z působení v Japonské zahradě o.p.s., kde působil jako správce a manažer projektu. V současné době působí jako ekonomický analytik na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jako projektový asistent v IREAS. Zabývá se hodnocením ekosystémových služeb se zaměřením na zelenou a modrou infrastrukturu v lidských sídlech, dále se profesně věnuje také hodnocení dopadů regulace (RIA) a cost-benefit analýze. Je mimo jiné spoluautorem metodiky na ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech a metodiky na posuzování přiměřených nákladů v oblasti vodního hospodářství.