Registrujte se nyní...

…mezinárodní krajinářská konference na téma industriální městské krajiny.

INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÉ KRAJINY: VÝZVY A BUDOUCNOST
OSTRAVA 2019

Výzvy spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly je třeba využít pro změny průmyslové městské krajiny? Jaké jsou benefity krajinářských řešení s integrovaným a holistickým přístupem k městské krajině?

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

17. června 2019 – registrace a call for abstracts otevřena

22. července 2019 – registrace a příjem anotací přednášek/posterů

31. července 2019 – vyrozumění o zařazení přednášky/posterů

25. srpna 2019 – konec zvýhodněného vstupného (EARLY BIRD REGISTRACE)

9.-10. října 2019 –URBANSCAPES 2019 OSTRAVA

Cílové skupiny

200-300 účastníků, přednášejících, politiků, nejen ze střední Evropy.
Města, kraje, krajinářští architekti, architekti, urbanisti, plánovači, ekologové, technici, sociologové.
Investoři, firmy, správci zeleně a nemovitostí, developeři.
Neziskové organizace, akademici, studenti.

Organizační tým

Email: urbanscapes2019@seznam.cz
Jana Pyšková (předsedkyně), pyskovaj@gmail.com, tel.: 606 760 230
Eva Jeníková (místopředsedkyně),
Maxim Turba (místopředseda)
Martina Forejtová, Rudolf Klus,
Vojtěch Lekeš, Tomáš Sklenář,
Karel Slánský, Magdaléna Smetanová,
Petra Šilberská, Ivan Tachezy

Vědecký výbor

Členové organizačního výboru
+
Zuzana Ambrožová (CZ), Anna Eplenyi (HU), Urszula Forczek Brataniec (PL), Štefan Lančarič (SK), Peter Kumble (CZ/USA), Vojtěch Lekeš (CZ), Lukáš Lattenberg (CZ), Zdeněk Novák (CZ), Josef Pleskot (CZ), Till Rehwaldt (DE), Alena Salašová (CZ), Klára Salzmann (CZ), Vladimír Sitta (CZ), Josef Smutný (CZ), Petr Šiřina (CZ), Jitka Trevisan (CZ)

Andreas Kleboth
plus

Andreas Kleboth

urbanista, Studio Kleboth und Dolling, Linz, Rakousko

Daniel Zimmermann
plus

Daniel Zimmermann

Krajinářský architekt, Vídeň, Rakousko

Eva Neudertová
plus

Eva Neudertová

Stavební inženýrka, prosazující udržitelnější postupy výstavby, Česko

Franziska Schoder
plus

Franziska Schoder

landscape architect, Stadtamt Liepzig, Německo

Herbert Dreiseitl
plus

Herbert Dreiseitl

Sochař, umělec, krajinářský architekt a urbanista s mezioborovým přístupem, Německo

Jan Světlík
plus

Jan Světlík

podnikatel, mecenáš a vizionář, Dolní oblast Vítkovic, Česko

Jana Pyšková
plus

Jana Pyšková

Krajinářská architektka, předsedkyně ČAKA, předsedkyně organizačního výboru URBANSCAPES 2019

Jiří Karnecki
plus

Jiří Karnecki

Specialista vodních toků, Magistrát hlavního města Prahy, Česko

Josef Pleskot
plus

Josef Pleskot

architekt, AP atelier, Česko

Josef Smutný
plus

Josef Smutný

architekt, územní plánovač, ILEXDESIGN, Česko

Karel Slánský
plus

Karel Slánský

krajinářský architekt, IPR Praha, česko

Karl Grimm
plus

Karl Grimm

Krajinářský architekt, Vídeň, Rakousko

Kent Fridell
plus

Kent Fridell

krajinný inženýr, Švédsko

Krzysztof Rostanski
plus

Krzysztof Rostanski

docent na Fakultě architektury, Slezská technická univerzita v Gliwici, Polsko

Květoslav Syrový
plus

Květoslav Syrový

dopravní inženýr, česko

Lorenz Potocnik
plus

Lorenz Potocnik

urbanista, politik, aktivista, Rakousko

Ludmila Sedlářová
plus

Ludmila Sedlářová

projektová manažerka, Moravskoslezské Investice a Development, a.s., česko

Lukáš Adámek
plus

Lukáš Adámek

Lukáš Lattenberg
plus

Lukáš Lattenberg

spoluautor knihy Krajiny z druhé ruky, specialista na industriální krajiny, Česko

Marcello Modica
plus

Marcello Modica

vedoucí projektu Interreg Alpine Space (trAILs), Technická univerzita v Mnichově, Německo

Marek Hekrle
plus

Marek Hekrle

Ekonomický analytik, IEEP, Česko

Mark Johnson
plus

Mark Johnson

krajinářský architekt, CIVITAS, Denver, USA

Martin Kloda
plus

Martin Kloda

architekt, atelier Archwerk - architektonická huť, Česko

Martina Forejtová
plus

Martina Forejtová

krajinářská architektka, Land05, Česko

Milan Połednik
plus

Milan Połednik

Demograf, Sociální demograf, Česko

Ondřej Vysloužil
plus

Ondřej Vysloužil

Architekt, VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, Česko

Peter Bednár
plus

Peter Bednár

architekt, Jakub Cigler architekti, česko

Petr Birklen
plus

Petr Birklen

výkonný ředitel, Ekotoxa, s.r.o., česko

Petr Pyšek
plus

Petr Pyšek

profesor ekologie, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Česko

Sebastian Schlecht
plus

Sebastian Schlecht

vedoucí odboru plánování, projektový manažer Essen - European Green Capital 2017, Německo

Stefan Schmidt
plus

Stefan Schmidt

Krajinářský architekt, Vídeň, Rakousko

Susan Wünsche
plus

Susan Wünsche

Geograf, City of Leipzig, Německo

Tomáš Ctibor
plus

Tomáš Ctibor

specialista pro plánování, 4ct, Česko

Urszula Forczek-Brataniec
plus

Urszula Forczek-Brataniec

krajinářská architektka, generální tajemnice IFLA Europe, Polsko

Walter Hood
plus

Walter Hood

Krajinářský architekt, Univezitní profesor, University of California, Berkeley, USA

Zac Tudor
plus

Zac Tudor

hlavní krajinářský architekt města Sheffield, Velká Británie

Zdeněk Novák
plus

Zdeněk Novák

historik krajinářské architektury, státní tajemník Ministerstva kultury, Česko

Zdeňka Lososová
plus

Zdeňka Lososová

docentka botaniky, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Česko

PROGRAM

Konferenční jazyk – čeština a angličtina (simultánní překlad).

Sborník abstraktů ke stažení zde >>

REGISTRACE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – pro podrobnosti rozklikněte

9:45 - 9:55 - Program Ministerstva životního prostředí pro města | Linda Stuchlíková

9:55 - 10:15 - Vize, plány a adaptace města Ostravy na změnu klimatu | Petr Birklen, Ondřej Dostál

10:15 - 10:35 - Průmyslová výroba a její vliv na kulturní krajinu | Zdeněk Novák

PĚŠÍ EXKURZE – AKTUÁLNÍ TÉMATA OSTRAVSKÉ KRAJINY

OBĚD (GONG)

ODPOLEDNÍ BLOK – pro podrobnosti rozklikněte

ŠANCE A RIZIKA MĚST S PRŮMYSLOVOU KRAJINOU

13:10 - 13:40 - Proměna krajiny industriální oblasti Dolních Vítkovic | Josef Pleskot, Jan Světlík

13:40 - 13:55 - Představení sponzorů

13:55 - 14:15 - Industriální městská krajina Ostravy a rozvojový potenciál regionu | Milan Polednik

14:15 - 14:35 - Pražské městské džungle a jejich skrytý potenciál | Karel Slánský

14:35 - 14:55 - Územní plán modrozelené Lipsko 2030 - Přínos modrozelené infrastruktury k udržitelnosti rozvoje měst | Franziska Schoder

14:55 - 15:15 - Transformace města v srdci Porúří | Sebastian Schlecht

15:15 - 15:40 - Přestávka

15:40 - 16:00 - Ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech |Marek Hekrle, Jan Macháč, Lenka Dubová

16:00 - 16:20 - Rozvoj pohornické krajiny Karvinska - principy tvorby a dosavadní výsledky | Lukáš Lattenberg, Ludmila Sedlářová, Lukáš Adámek

16:20 - 16:40 - Linec - město míst | Andreas Kleboth

16:40 - 17:00 - Voda jako součást cesty za nízkouhlíkovou budoucností | Eva Neudertová

17:00 - 17:25 - Proměna Sheffieldu ze šedého na zelený | Zac Tudor

17:25 - 17:45 - Trnitá - nová Brněnská čtvrť | Tomáš Ctibor, Mark Johnson

17:45 - 18:25 - Panelová diskuse a shrnutí|Vojtěch Lekeš, Eva Neudertová, Lorent Potocnik, Ondřej Vysloužil, Lukáš Adámek, Franziska Schoder

KONEC ODPOLEDNÍHO BLOKU

KONFERENČNÍ PARTY (GONG – VOLITELNÉ)

RANNÍ BLOK – pro podrobnosti rozklikněte

MĚSTSKÁ VEGETACE

9:00 - 9:25 - Městské prostory jako strážci historie i komunity | Walter Hood

9:25 - 9:45 - Diverzita rostlinných společenstev v městském prostředí: evropská perspektiva | Zdeňka Lososová

9:45 - 10:05 - Nepůvodní rostliny ve městech: dobrý sluha, ale zlý pán? | Petr Pyšek

10:05 - 10:25 - Nesnadné dědictví na hranici kultury a přírody | Krzysztof Rostanski

10:25 - 10:55 - Přestávka

10:55 - 11:20 - Proměny brownfieldů v horských oblastech | Marcello Modica

11:20 - 11:40 - Až naprší a neuschne: lepší města pro nejistou budoucnost | Peter Bednár

11:40 - 12:00 - Revitalizační a protipovodňové úpravy Rokytky | Jiří Karnecki

12:00 - 12:20 - Politika řeky | Martin Kloda, Josef Smutný

 

OBĚD (GONG)

ODPOLEDNÍ BLOK – pro podrobnosti rozklikněte

VODA JE ZÁKLADEM ŽIVOTA

13:20 - 13:50 - Vodní cesty v přeměně - od těžby k vodní krajině centrálního Německa | Susan Wünsche

13:50 - 14:15 - Modro-zeleno-šedé systémy pro zdravá a klimaticky odolná města | Kent Fridell

14:15 - 14:25 - Modrozelená infrastruktura v Praze | Martina Forejtová

14:25 - 14:50 - Princip "Sponge City" použitý pro stromy v Rakousku | Karl Grimm, Daniel Zimmermann, Erwin Murer, Stefan Schmidt

14:50 - 15:15 - Modrozelená dopravní infrastruktura - realita nebo utopie? | Květoslav Syrový

15:15 - 15:45 - Umění intergrace modrozelené - pro zdravá, klimaticky odolná města | Herbert Dreiseitl

KONEC ODPOLEDNÍHO BLOKU

KLÍČOVÁ TÉMATA KONFERENCE

  • Krajina budoucnosti jako místo, kde žijeme, zdraví, kvalita života
  • Vnímání a vliv veřejného prostoru
  • Mezioborová, regionální a nadnárodní spolupráce
  • Transformace říční krajiny jako páteř proměny města
  • Potenciál městské divočiny ve zmírňování vlivu klimatické změny
  • Modrá a zelená infrastruktura jako základ plánování města

Místo konání

Dolní VÍTKOVICE

Světově unikátní areál v centru Ostravy.

Ruská 2993
703 00 Ostrava-Vítkovice
Vlakem na Ostrava hl.nádraží a odtud tram: 1 nebo 2 (zastávka „Dolní Vítkovice“)

Zobrazit na mapě

REGISTRACE

Přihlašování na konferenci je spuštěno! Výhodnější ceny pro včasné přihlášení (EARLY BIRD) do 25. srpna 2019.

Student

3 000 Kč / 110 €

Člen

5 700 Kč / 215 €

Nečlen

6 900 Kč / 260 €

Termín pro EARLY BIRD REGISTRACI končí 25. srpna 2019.

CALL FOR ABSTRACTS - PRODLOUŽENO!

Zapojte se do programu konference! Zveme účastníky, aby přihlásili své projekty a výsledky vědeckých výzkumů k tématům konference. Prosíme, připravte abstrakt jako soubor word, maximálně 1 strana A4 (okraje 2.5, písmo Times New Roman 11, jednoduché řádkování), čísla, tabulky a odkazy mohou být na další 1 stránce. Abstrakt zašlete na adresu: urbanscapes2019@seznam.cz a/nebo kancelar@szkt.cz

Termín zaslání abstraktů: 22. červenec 2019. Účastníci dostanou zprávu o tom, zda jejich příspěvek byl přijat jako přednáška nebo poster do 31. července 2019.

POD ZÁŠTITOU

POŘADATELÉ

PARTNEŘI

SPOLUPRÁCE

SPONZOŘI, PODPOROVATELÉ

Generální sponzor

Hlavní sponzor

Sponzor

Speciální sponzor

Mediální partner

Copyright 2019 SZKT, z.s.

Webdesign WeDesIn